Tryb wieloosobowy
1. DZIAŁANIE IGI2 PRZEZ FIREWALL

2. URUCHAMIANIE ROZGRYWKI WIELOOSOBOWEJ IGI2 Z WIERSZA POLECEŃ

3. DZIAŁANIE SERWERA IGI2 W SIECI LOKALNEJ
 


1. DZIAŁANIE IGI2 PRZEZ FIREWALL:


Rozpoczęcie gry - jak najszybciej!:

W przypadku firewalla, albo innego filtra oddzielającego twój komputer od Internetu, otwórz dla komunikacji w obie strony porty UDP 26001 i 260015.

Wstęp:

Począwszy od wersji 0.306, rozgrywki w trybie wieloosobowym komunikują się tylko przez szczegółowo zdefiniowane, określone przez użytkownika porty.

Działanie serwera:

Jeżeli uruchomisz własny serwer, komputer połączy się do portu *svport*, zgodnie z informacją zapisaną w pliku networkconfig.cfg. W chwili obecnej domyślnym portem serwera jest UDP 26001. Wartość tę można zmienić na drodze edycji pliku networkconfig.cfg, gdy serwer nie pracuje, albo poprzez wpisanie innego portu w menu, tuż przed uruchomieniem serwera.

Dołączanie do serwera:

Twój komputer będzie się starał dołączyć do portu *clport*, zgodnie z informacją zapisaną w pliku networkconfig.cfg. Domyślną wartość, którą jest obecnie port UDP 26015, można zmienić edytując ten plik (gdy serwer nie pracuje). Wszelkie dane przesyłane z i do twojego komputera będą przechodzić przez ten plik.

Jeżeli twój lokalny firewall/router itp. blokuje komunikaty gry, dopuszczenie komunikacji poprzez svport i clport powinno rozwiązać problem. Informacje o tym jak to zrobić można uzyskać w dokumentacji konkretnego firewalla/routera itp.


Cała komunikacja pomiędzy klientem i serwerem odbywa się zgodnie z protokołem UDP (tzn. nie TCP).

Wyszukiwanie serwera:

Na czas wyszukiwania serwera wbudowana przeglądarka serwerów Gamespy (tm) otworzy port TCP, zbierze informacje o dostępnych serwerach gry i szybko zamknie gniazdo. Firewalle zwykle dopuszczają taką formę wymiany danych bez konieczności specjalnej konfiguracji.

Norton Personal Firewall:

Informacje dotyczące tylko tego konkretnego firewalla: aby dołączyć do serwera, trzeba w pierwszej kolejności zapewnić programowi IGI "dostęp do Internetu" (włączyć opcję "Internet Access"). W następnej kolejności należy umieścić serwer, na którym ma się toczyć rozgrywka w "strefie zaufania" ("Trusted Zone").

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku pojawienia się problemów, rozwiązań i pomocy należy szukać w sieci (np. skorzystać z www.google.com). Jeśli chodzi o wykorzystanie portów i protokołów, IGI2 w znacznym stopniu przypomina działające już od dawna gry sieciowe, takie jak np. Counterstrike czy Quake. Informacje dotyczące konfiguracji firewalli i ograniczeń sieciowych dla wspomnianych gier powinny się także sprawdzić w przypadku IGI2.


2. URUCHAMIANIE ROZGRYWKI WIELOOSOBOWEJ IGI2 Z WIERSZA POLECEŃ:

Otwórz okno poleceń (Okno DOS) i za pomocą komendy "cd" przejdź do głównego folderu gry, gdzie poza innymi plikami znajduje się plik wykonawczy igi2.exe.

W oknie poleceń wpisz jedną w poniższych komend, w zależności od tego, co będziesz chciał uzyskać.

Dołączanie do istniejącej rozgrywki z wiersza poleceń:

igi2 ip<ip> port<port> player<imię> password<hasło>

Jeżeli serwer nie jest chroniony hasłem, tego pola nie trzeba wypełniać.


Uruchamianie serwera niededykowanego z wiersza poleceń:

igi2 [port<port>] player<imię> server level<poziom>

Przykład:

igi2 playerTom server level03

... uruchamia serwer na poziomie 03 z graczem o imieniu Tom.
Serwer ten podłączy się do portu wskazanego podczas ostatniej edycji w menu opcji serwera.

igi2 playerTom server port26004 level05


... Tak jak powyżej, z tym, że ten serwer podłączy się do portu 26004

Uruchamianie serwera dedykowanego z wiersza poleceń:

Serwera dedykowanego nie można uruchomić za pomocą opcji dostępnych w menu. Trzeba to zrobić za pomocą wiersza poleceń, tak jak to pokazano na poniższym przykładzie:

igi2 [port<port>] serverdedicated level<poziom>

Przykład:


igi2 port26001 serverdedicated level05

... uruchamia serwer dedykowany na porcie 26001 na poziomie 05.

Określanie innego pliku konfiguracyjnego:

Serwer, zarówno zwykły jak i dedykowany, podczas startu wczytuje opcje z pliku 'networkconfig.cfg', jednak można określić także inną nazwę pliku konfiguracyjnego:

igi2 config<nazwapliku> <...inne opcje...>

Przykład:

igi2 configMojaKonf.cfg serverdedicated level04

... uruchamia serwer dedykowany na poziomie level04, wczytując dodatowe opcje konfiguracyjne z pliku 'MojaKonf.cfg', który umieszczony jest w głównym katalogu gry.

Wybór map do gry:

Przy uruchamianiu serwera (dedykowanego, albo niededykowanego) z wiersza poleceń, jako aktywne zaznaczone zostaną następujące mapy:

- Mapy, które zostały wyszczególnione w wierszu poleceń jako level<poziom>. W wierszu poleceń zawsze trzeba wymienić jakąś mapę.

- Wszystkie mapy ustawione jako aktywne w pliku konfiguracji sieci (domyślnie: networkconfig.cfg), jako "lo activatemap <poziom>"

Pierwsza rozgrywka odbędzie się na mapie wymienionej w wierszu poleceń. Zostanie ona także umieszczona na szczycie listy map i zapisana wraz z innymi w pliku konfiguracji.3. DZIAŁANIE SERWERA IGI2 W SIECI LOKALNEJ:

W przypadku korzystania z serwera w sieci lokalnej, gracze będą korzystać z przycisku "LAN" do aktualizacji listy w przeglądarce serwerów oraz celem zdobycia adresu IP serwera i portu, na którym pracuje. Proszę pamiętać, że przeglądarka znajdzie tylko serwery działające na portach w zakresie 26001-26011.

Można uruchomić serwer na porcie spoza tego zakresu, ale gracze będą musieli ręcznie wpisać adres IP i port. Jest to konieczne, ponieważ takie serwery nie są wymieniane na liście w przeglądarce.

To czy do twojego serwera LAN będą mogli dołączyć nieznani gracze z zewnątrz, zależy od budowy sieci i jej dostępności z
Internetu.

Najprawdopodobniej będzie ci zależeć na zachowaniu faktu istnienia twojego serwera w tajemnicy. W pliku konfigurującym sieć (domyślnie: networkconfig.cfg) file znajduje się następujący wiersz: "lo public <0|1>". Określ go na: lo public 0.

W ten sposób twój serwer *nie* będzie zgłaszał swojego istnienia usługom takim jak GameSpy czy All-Seeing-Eye.

Potencjalni gracze z zewnątrz nie zostaną powiadomieni o adresie IP twojego serwera i aby do niego dołączyć, będą musieli zdobyć te informacje z innych źródeł.
Zegar
 
Reklama
 
Moje GG *Sonyblack*Force*CL* 1724617
 
GG: 1724617
Shoutbox
 
trwa inicjalizacja, prosze czekac, gry online netbus gry ONLine
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (17 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=